Posts Tagged 'Don Kishoti'

Don Kishoti dhe të gjithë-gjithë-gjithë: një skandal të vogël të familjes

Don Kishoti dhe të gjithë-gjithë-gjithë: një skandal i vogël familjar Socionics - një shkencë e mrekullueshme na bind se natyra njerëzore është cilësitë pothuajse asnjë mënyrë objektive të këqija apo objektivisht të mira, por thjesht se Douala - shëndeti, konflikteru - vdekja. Por ka situata kur dhe Douala nuk është shumë e madhe. E çfarë pra? Imagjinoni një skandal të vogël të familjes, kur diçka është e lodhur në mënyrë të qartë [...]