Posts Tagged 'Don Kishoti'

Don Kishoti dhe të gjithë-gjithë-gjithë: skandal të vogël familjar

Don Kishoti dhe të gjithë-gjithë-gjithë: Skandali i vogël familjar Socionics - shkenca e madhe, për të na bindur se natyra njerëzore është pothuajse asnjë mënyrë objektive cilësitë objektivisht të këqija apo të mira, por thjesht se Douala - shëndeti, konflikteru - vdekje. Por ka situata kur dualu dhe jo shumë të shëndetshme. E çfarë, atëherë? Imagjinoni një skandal të vogël të familjes, kur në mënyrë të qartë diçka përkeqësua [...]

Mbulimi i shkarko pa pagesë VG Zhdanov .