Posts Tagged 'Don Kishoti'

Don Kishoti dhe të gjithë-gjithë-gjithë: skandal të vogël të familjes

Don Kishoti dhe të gjithë-gjithë-gjithë: Skandali i vogël familjar Socionics - shkenca e madhe, për të na bindur se natyra njerëzore është pothuajse asnjë mënyrë objektive cilësitë objektivisht të këqija apo të mira, por thjesht se dualu - ftohtë, pastaj konflikteru - vdekjen. Por ka situata kur dualu dhe jo shumë të mirë. E çfarë pra? Imagjinoni një skandal të vogël të familjes, kur nuk është e qartë diçka përkeqësua [...]

Restaurimi i lirë VG Zhdanov .