Posts Tagged 'Don Kishoti'

Don Kishoti dhe gjithë-gjithë-gjithë: një skandal të vogël të familjes

Don Kishoti dhe gjithë-gjithë-gjithë: një skandal të vogël familjar Socionics - një shkencë të mrekullueshme na bind se natyra njerëzore është cilësitë pothuajse asnjë objektivisht të këqija apo objektivisht të mira, por thjesht se Douala - shëndeti, konflikteru - vdekje. Por ka situata kur dhe Douala nuk është shumë e madhe. Çfarë pra? Imagjinoni një skandal të vogël familjare kur diçka është hidhëruar në mënyrë të qartë [...]